Atter en uheldig bolighandel i Grønland!

Pressemeddelelse
Dato: 28/08/2017

 

I disse dage omtaler pressen endnu en gang en ejendomshandel mellem to forbrugere, der ikke er endt godt. Konkret har køber oplevet en række forhold, der ikke levede op til de forventninger, som sælger/formidler havde stillet i udsigt.

Desværre er det en situation som ejendomsindehavere og købere af ejendomme nemt kan komme til at stå i, fordi der ikke eksisterer en lovgivning, der gælder for ejendomsformidling i Grønland.

Flere politikere har allerede foreslået, at der indføres et lovgrundlag og en praksis, som man blandt andet finder det i Danmark, og som har en lovgivning, der er en af verdens mest dækkende på området. Den seneste opdatering fandt sted den 1. januar 2015 og havde følgende 5 hovedpunkter:

  1. Præcisering af ejendomsmæglerens rolle
  2. Ansvarlig ejendomsmægler for hvert formidlingsopdrag
  3. ”“Information overload” – Gennemskuelighed i information mellem sælger og køber
  4. Aftalefrihed om ejendomsmæglerens vederlag
  5. Mulighed for at indføre regler om åbenhed i budprocessen

Hovedessensen af den nyere lovgivning er, at der stilles større krav til ejendomsmægleren, som dels skal sikre, at al handel af boliger ved hjælp af en formidler, sker gennem en ansvarlig mægler, der er autoriseret af Erhvervsstyrelsen i Danmark, og dels skal sikre, at ejendomsmæglerne løbende uddanner sig for at kunne varetage deres hverv.

Med andre ord kan man i Danmark ikke være formidler i en handel mellem to forbrugere uden at være autoriseret som Ejendomsmægler af Erhvervsstyrelsen i Danmark.

I Grønland kan enhver, som ønsker at sælge boliger for forbrugere annoncere, fremvise og sælge boliger – uanset baggrund og uddannelse, og uden bekymring for, om en handel til flere millioner går godt eller skidt for de parter, der er involveret.

Det må være i det grønlandske samfunds og dermed lovgivernes interesse, at der stilles krav til formidleren ved enhver ejendomshandel og sikre, at formidleren tager ansvar i forhold til alle aspekter i en handel.

Dette kan opnås ved at stille krav om en formel uddannelse på en godkendt uddannelsesinstitution, inklusive krav om minimum 2 års erfaring fra arbejdet hos en uddannet ejendomsmægler.

Udover kravet om uddannelse og erhvervserfaring fra arbejdet hos en erfaren ejendomsmægler, findes der i Danmark et tilbud, som sælgere kan benytte sig af, nemlig Huseftersynsordningen, hvorunder sælger kan vælge at tegne en ejerskifteforsikring, og hvor køber ligeledes forpligtes på at købe ejendommen på de samme betingelser.

Det giver sælger en mulighed for at nedbringe ansvarsperioden efter overdragelsesdagen. Tilsvarende giver det køber en tryghed at handle ejendom på denne måde og vide sig sikker på dækning ved skjulte fejl og mangler i bygningen.

Endelig har man i Danmark en central registrering af alle boliger, der giver købere sikkerhed for, at det som er beskrevet om ejendommen også stemmer overens med realiteterne omkring mål, konstruktion etc.

Igdlo ApS er en ejendomsmæglervirksomhed, som har eksisteret i mere end 17 år i Grønland og hele tiden har haft tilknyttet en uddannet Ejendomsmægler. Igdlo har i øjeblikket to uddannede ejendomsmæglere og en sagsbehandler, der er under uddannelse som ejendomsmægler ved Copenhagen Business Academy.

Har man fra politisk side ønske om at vide mere om vilkårene for boligformidling i Danmark og Grønland, har Igdlo ekspertise gennem mange års virke i Grønland. Den viden stiller vi til rådighed for alle, som måtte ønske at vide noget om boligsalg eller -køb i Grønland og Danmark.

 

Venlig hilsen,

Ole Kielmann Hansen
Uddannet ejendomsmægler og virksomhedsindehaver