Projektsalg

Ved ”Projektsalg” forstås, at en entreprenør sælger en bolig inden den er færdigbygget – med overtagelse, når boligen er færdigbygget efter eksempelvis 1 år.

Vi gennemgår derfor boligens kommende indretning, materialer, beliggenhed osv. med køber ud fra tegninger og beskrivelser.

Derefter udarbejdes en købsaftale, der er den juridisk bindende aftale mellem køber og sælger om salget af boligen med den beskrevne indretning – på den aftalte overtagelsesdag efter eksempelvis 1 år. Tegninger, opstaltstegninger, områdeplaner m.v. indgår som bilag til købsaftalen.

Til sikkerhed for købers overholdelse af købsaftalen, deponerer køber et kontant beløb, typisk op til kr. 50.000,- umiddelbart efter købsaftalens indgåelse, og stiller samtidig en bankgaranti på 10-20% af købesummen.

Derefter skal køber ikke foretage sig mere, før boligen er færdigbygget og klar til overtagelse.

På det tidspunkt skal køber i samarbejde med sin bank deponere hele den kontante købesum, hvorefter køber kan overtage sin nybyggede drømmebolig.

Er du entreprenør, så se her.