Liebhaver boliger

Igdlo sælger alle typer af boliger – store, små, dyre og billige. Men Igdlo har også et skuffekartotek
med meget specielle boliger, som sælger ikke nødvendigvis vil have udstillet, men som er til salg
for den rigtige køber.

Disse boliger skiller sig ud. Og boligerne falder ind under begrebet “Liebhaver boliger”.
Mange benytter i flæng begreber som liebhaveri, liebhaverboliger, drømmeboliger, eksklusive
boliger mv.

Det er boliger med en eftertragtet beliggenhed i byen, midt i naturen og ved vandet. Det er
enfamiliehuse, ejerlejligheder, lystejendomme, fritidshuse og meget andet.

Prisen er ikke afgørende, men der er ofte tale om en højere pris for boligen og oftest også tale om
en større bolig.

Der er i Nuuk store forskelle på boligpriserne. Derfor kan man ikke definere hvad en attraktiv bolig
er ud fra en bestemt købesum, da det afhænger af hvor i byen eller nærområdet boligen er
beliggende.

I stedet for at fokusere på prisen, har vi hos Igdlo valgt at definere en bolig som liebhaveri, hvis
den i positiv forstand adskiller sig fra standarden eller fra det gennemsnitlige i det byområde eller
nærområde, hvor boligen er beliggende.

I den forbindelse lægger vi vægt på, at boligen er kendetegnet ved en særlig sjæl, en eftertragtet
beliggenhed eller en spændende arkitektur.

Vil du se boliger, som ikke er annonceret og som vi har liggende i vores skuffearkiv, så kig endelig
ind på vort kontor, ring eller skriv til os.